Veselé Vianoce a šťastný nový rok 2023

21.12.2022

Vážení zákazníci, sledovatelia, priatelia!    

Prosím dovoľte mi, aby som sa vám touto cestou poďakoval za vašu priazeň, podporu a v neposlednom rade aj za vašu dôveru, ktorú ste mi preukázali v roku 2022. Obdržal som od vás nespočetné množstvo pozitívnych recenzií, za ktoré vám veľmi pekne ďakujem. Sú pre mňa veľmi povzbudzujúce, no zároveň ma aj zaväzujú a utvrdzujú v mojej filozofii, aby som kvalitu ani naďalej nepodriadil kvantite. Veľmi pekne vám za ne ďakujem. 

   K blížiacim sa sviatkom prajem každému, aby ich prežil v pokoji a v hojnosti. Do budúceho roka prajem každému, aby našiel to, po čom túži. Osamelému rodinu, chudobnému peniaze, chorému zdravie. PF 2023!