Vojenské hostiny v komárňanských pevnostiach

08/29/2021

Od organizátorov podujatia 

" 1. Vojenské hostiny v komárňanských pevnostiach" 

som dostal milé pozvanie na prezentáciu kováčstva a to priamo v  Komárňanskej pevnosti.  Počasie nám prialo po celý deň, takže o návštevníkov nebola núdza. Deň sa niesol v znamení rinčania zbraní a ukážky bojov z roku 1848/49. Usporiadatelia nezabudli ani na žalúdky návštevníkov, nakoľko sa konala aj prezentácia a súťaž vo varení jedál konzumovaných v 19. storočí.  Pozvaním som bol poctený, dúfam, že sa vidíme o rok. 

Fotodokumentácia: Kristína Forróová, Peter Prezmeczky