Kovaná plastika 

Osobitnú kapitolu v mojej tvorbe zohráva výroba kovaných plastík, kovaných sôch. Bola a aj bude jednou z mojich obľúbených činností. Plastiky, ani sochy na objednávku nevyrábam. Jednoducho to nedokážem. Kúpou plastiky, alebo sochy si totiž chtiac-nechtiac kupujete aj kúsok zo mňa.