Moderná kovaná bránka

22.02.2024

...alebo keď sa už dohodneme, tak nech to stojí za to...

Moderná kovaná brána
Moderná kovaná brána

    Nestáva sa mi každý deň, že ma zákazník osloví s prosbou o výrobu kovanej bránky. Aby som bol úprimný, ani by som to nechcel. Nikdy som sa nechcel uberať smerom kvantity, skôr mi bola prednejšia vždy kvalita. Mať svoju dielničku a zamerať sa skôr na originálne projekty.                Pomyslenú latu som tentokrát hneď od začiatku mal dosť vysoko, lebo zákzaníčka, ktorá ma oslovila sa vyzná v umeleckom kováčstve ( v rodine totiž t.č. mala umeleckého kováča). Dostal som dosť dobrý návrh kovanej bránky a mne nezostávalo nič iné, len doplniť detaily a tým gradovať celkový dojem... (zapustený zámok, patinovanie, následné tieňovanie). 

   Čo sa týka výroby: okrem zámku, vložky a nastavieteľného pántu je aj tentokrát všetko moja výroba. Po dizajnovej stránke mi táto práca bola veľmi blízka. Táto bránka je taký mix tradičných kováčskych postupov a využitia moderných technológií. Myslím, že celkovo dokonale zapadne do XXI. storočia. Aj takto môže vyzerať moderná kovaná brána. 

   Nie. Nebudem chrliť 2 brány za mesiac... ale keď sa už dohodneme, tak nech to stojí za to.