Pokojné a príjemné prežitie Veľkonočných sviatkov

07.04.2023

   Vážení zákazníci, priatelia, sledovatelia! Touto cestou prajem každému príjemné a pokojné prežitie Veľkonočných sviatkov. 

   Možno je práve teraz ten správny čas trošku zvolniť tempo a zamerať sa na to najpodstatnejšie - na naše vnútro. Je to čas znovuzrodenia. Tak telesného, ako aj duševného. 

   No predovšetkým podľa môjho názoru, je to čas odpustenia...

 "Lebo Boh neposlal Syna na svet, aby svet odsúdil, ale aby sa skrze neho svet spasil" Jn 3,17