Výstava diel: Iron - Metamorphosis - Shape

04.08.2022

   Iron - Metamorphosis - Shape

 Železo - Metamorfóza - Tvar 

   V rámci výstavy bude prvýkrát prezentovaná socha s rovnocenným názvom. Predstavené diela budú mapovať obdobie od januára 2021 až po súčastnosť. 

   Výstava sa uskutoční v priestoroch TI Inovatech v Sládkovičove od 13. 9. 2022 do 28. 10. 2022